Nieinwazyjna diagnostyka w medycynie

Mama, która spodziewa się dziecka, wykonuje je najczęściej wtedy, kiedy można już rozpoznać dziecka płeć. Coraz mniej jest ludzi, czy par, utrzymujących się w stanie niepewności, aż do dnia narodzin potomka. Jednak nie tylko temu służy badanie USG. Ultrasonografia została wymyślona i wzięła swój początek na potrzeby inne niż zdrowotne. Używana była do wykrywania wad metali i dopiero później wprowadzono urządzenie do medycyny do celów diagnostycznych.

To, jak szybko i jak precyzyjnie zostaje wykryta choroba, zmiany w naszym organizmie, często decyduje o życiu albo śmierci pacjenta. Ultrasonograf pozwala na wykrycie zmian, rzędu jednego mikrona, więc każdy guzek, zmiana nowotworowa lub naciek, zostaną przez urządzenie wykryte. Co ważne, jest to metoda całkowicie nieinwazyjna, a więc taka, gdzie, aby zajrzeć do wnętrza chorego lub podejrzanego o chorobotwórcze zmiany, nie trzeba go rozkrajać. Aparat USG potrafi zajrzeć w każde miejsce ludzkiego ciała, a doświadczona diagnosta odczyta bez trudu, czy badanemu coś zagraża, czy też nie.

Jak wielu ludzi ciągle jeszcze słyszy od lekarzy słowa: „Gdyby przyszedł pan do nas rok wcześniej…”, z żalem rozkładających ręce, ponieważ choroba rozwinęła się już tak bardzo, że nawet operacja jest już bezcelowa albo ze względu na rozprzestrzenienie, zwyczajnie niemożliwa. Tymczasem inni pacjenci, tacy, którzy przebadali się w chwili zaistnienia podejrzenia o chorobie, którzy nie zignorowali objawów, wychodzą niejednokrotnie zwycięsko w batalii, nawet z najbardziej niszczącą odmianą nowotworu. Szybka diagnoza ratuje po prostu życie.

Dowiedz się więcej na: http://trimed.pl/trimed/ultrasonografy.html